22 Mart 2011 Salı

Ikinci El Araç Alım Satım Masrafları Nelerdir Nekadardır.
Motorlu Taşıtlar Vergisi (Bandrol):

İkinci el araç alırken ilk olarak Vergi Dairesi'nden temiz kağıdı alınması gerekir. "Temiz Kağıdı" otomobilin satın alındığı günden, satılacağı güne kadar olan Taşıt Pulları'nın tamamının alınmış olduğunu belirtir. Yatırılmayan vergiler bulunuyorsa, ancak eksik ödemeler tamamlandığı zaman "Temiz Kağıdı" alınabilir. Eğer Taşıt Pulları zamanında yatmışsa ayrıca bir ödeme yapılmasına gerek kalmaz.

Taşıt Pulu veya Bandrol Vergisi olarak da bilinen Motorlu Taşıt Vergisi, Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki taksitte ödenir. Ancak araç sahibi dilerse Ocak ayının sonuna kadar yıllık Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin tümünü bir kerede ödeyebilir.

2.El Devir İşlem Masrafları:

Ruhsat: 24.00

Müşavirlik Hizmetleri: 80.00 ile 100 arası

Bilgi Kaydı: 10.00

Çalıntı Kaydı: 10.00

Polis Bağışı: 20.00

Dosya Çekme: 10.00

Plaka: Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Derneği'ne bağlı olan İstanbul Şoförler Odası'nın ilgili birimlerine yapılan başvurusonucu alınır. Plaka kaybolması veya Türkiye logolu olmayan plakaların değiştirilmesi durumunda da aynı ücret alınır.

Trafik Tescil Belgesi: Ruhsat olarak bilinen Trafik Tescil Belgesi, sadece mülk hakkını ifade eden Tescil ve fenni muayene olmak üzere iki bölümden oluşur. Eğer bir otomobil fenni muayene hali devam ettiği süre içinde (model yılından başlayarak 9 yıl) devir olursa, mülk sahibinin değişmesi dolayısıyla sadece Tescil Belgesi yenilenir. Ancak fenni muayene süresi dolan araçlarda yukarıda bahsettiğimiz iki bölüm de değişir.

Trafik Sigortası:

Karayollarında seyreden ve kazada sebebi olmamasına rağmen etkilenen 3. şahıs araçlarındaki hasarları kanunun öngördüğü oranda karşılayan bir sigorta türüdür. Araç trafiğe çıkmadan yapılması zorunludur ve sadece karşı tarafın masraflarını ödemekle yükümlüdür. Trafik Sigorta her yıl yenilenir, sigortası olmayan araçlar bağlanarak, parka çekilir. Aracın o yılki Trafik Sigortası ödenmişse ve henüz o vergi yılı bitmemişse, aracı satılan alan kişi sigortayı yapan şirkete başvurarak sigortanın kendi ismine aktarılmasını sağlayabilir. Ancak bu devir sadece Trafik Sigortası için geçerli olup, kasko için aynı durum söz konusu değildirNoter Satış Harcı:

Kasko değer listelerinde belirtilen araç bedeli üzerinden belli oranlarda alınan harçtır. Ancak uygulama sırasında noterlere göre çok az da olsa farklılıklar olmaktadır. Kasko bedeli tüm noterlere bildirilen kitapçıklarda belirtiliyor ve noterler arasında kasko bedeli farkı bulunmuyor.

İkinci El Araç Alım Satımında Bürokratik İşlemler:


Araç Devrederken Dikkat Edilecek Noktalar:

1. Trafik ve tescil belgeleri aslı olmalıdır.
2. Karayolları muayene istasyonlarında aracın motor ve şasi numaralarının orjinalliği tespit ettirilmelidir.
3. İlgili trafik bürosunda araç üzerinde herhangi bir haciz çalıntı, tedbir vb. kayıtların olup olmadığı kontrol edilmelidir.
4. İlgili vergi dairesinden aracın borcu olmadığına dair belge alınmalıdır.
5. Ruhsat sahibinin veya vekilinin yetkisinin kontrol edilmesi gerekir.
6. Alıcı ve satıcının vergi numaraları alınmalıdır.

Not: Trafik kayıt tescil işlemleri ile ilgili müşavirlik hizmeti veren şirketlere vekalet vererek, trafik işlemlerinizi kısa sürede yerine getirebilirsiniz. Devir işlemleri için gereken belgeler, Trafik Müşaviri şirkete otomobili aldığınız galeri veya otomobil bayiisi tarafından ulaştırılır. Aracı satan kişi, trafik sigortasından her türlü garanti kağıdına ve faturalara kadar tüm dokümanı teslim etmek zorundadır.

Devir İşlemleri İçin Gereken Belgeler:
1- Noter Satış Senedi

2- Vergi İlişik Kesme Belgesi

3- Trafik Sigorta Poliçesi

4- Trafik ve Tescil Belgeleri

5- Plakalar (TR rumuzu yoksa)

6- Vekalet (Kişi işlemi kendisi takip ediyorsa vekalet gerekmez)

7- Vergi Numarası

Not: Satışı yapılan araç 30 gün içerisinde tescil edilmezse 83.100.000 TL tescil geciktirme cezası öder.


Yol Belgesi (Geçici Plaka) İçin Gereken Belgeler:

Aracın satın alındığı yerden plakalanacağı başka bir ile ...ürülmesi sırasında geçici plaka için gerekli olan belgeler:

1- Fatura

2- Teknik Belge

3- ÖTV (Özel Tüketim Vergisi)

4- Vergi Numarası

5- Fatura Yetki Belgesi

6- Sigorta

7- Sürücü (Trafik Tescil) Belgesi Fotokopisi

8- Vekalet (Kişi işlemi kendisi takip ediyorsa dilekçe lazımdır.)

Yol Belgesi Masrafı:

Yol Belgesi Harcı: 72.70

Matbu Evrak: 20.00

Hizmet: 50.00


Diğer İllerden Nakil İçin Gereken Belgeler:

2. el aracın ilk plakalandığı şehirden başka bir şehre "taşınması", yani başka bir şehre plaka değiştirerek gitmesi, aracın ruhsatındaki adres ve plaka numarasının il kodunun değiştirilmesi sırasında gerekli olan belgeler:

1- Trafik ve Tescil Belgeleri

2- İlişik Kesme Belgesi

3- Plakalar

4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5- Vekalet (Kişi işlemi kendisi takip ediyorsa vekalet gerekmez)

6- Sorgu (Şehirlerarası Trafik Soruşturma Yazışmaları'na gelen cevap)

7- Vergi Numarası

Not: Eğer şirketse vergi levhası, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi gereklidir.Diğer İllerden Nakil Masrafları:

Ruhsat: 24.00

Müşavirlik Hizmetleri: 80.00

Bilgi Kaydı: 10.00

Çalıntı Kaydı: 10.00

Polis Bağışı: 20.00

Dosya Çekme: 10.00

Yazışma: 50.00

Plaka: 16.00

Trafik Belgesi: 27.00

Plaka Basımı İçin Gereken Belgeler:

Herhangi bir sebepten dolayı silinen, kırılan veya eskiyen plakalar tekrardan yaptırılırken gerekli olan bir işlemdir.

1- Trafik ve Tescil Belgeleri

2- Eski Plakalar

3- Vekalet (Kişi işlemi kendisi takip ediyorsa dilekçe lazımdır.)

alıntı.


sizlere daha iyi ve faydalı olmamız için lütfen reklamlara tıklayınız....

Hiç yorum yok: